domingo, 27 de maio de 2012

Kadosh, Kadosh


Kadosh, Kadosh, Kadosh,Kadoshi, Kadoshi, Kadoshi,
Kadosh, Kadosh, Kadosh,Kadoshi, Kadoshi, Kadoshi,
Adonai, Elohim, Sabaoth,Adonai, Elohim, Sabaoth,
Adonai, Elohim, Sabaoth.Adonai, Elohim, Sabaoth.

Santo, Santo, SantoSanto, Santo, Santo
Santo, Santo, SantoSanto, Santo, Santo
É o Senhor do exércitos,Senhor do exércitos e o,
É o Senhor do exércitos.E o Senhor do exércitos.

Que era, que é, e que há de vir,Que era, e que, e para ser virtuoso,
Que era, que é, e que há de vir.Que era, e que, e para ser virtuoso.

Kadosh, Kadosh, Kadosh,Kadoshi, Kadoshi, Kadoshi,
Kadosh, Kadosh, Kadosh,Kadoshi, Kadoshi, Kadoshi,
Adonai, Elohim, Sabaoth,Adonai, Elohim, Sabaoth,
Adonai, Elohim, Sabaoth.Adonai, Elohim, Sabaoth.

Asher Hayah, V' Hoveh V'Yavo,Hayah Asher, Hoveh V 'V'Yavo,
Asher Hayah, V' Hoveh V'Yavo.Hayah Asher, Hoveh V 'V'Yavo.

Que era, que é, e que há de vir,Que era, e que, e para ser virtuoso,
Que era, que é, e que há de vir.Que era, e que, e para ser virtuoso.